1.We zijn “Dienstmaagden der Armen van Gijzegem” door Gods liefde geroepen om dienstbaar te zijn in eenvoud, nederigheid en liefde. Onze inzet voor hen zal steeds gebeuren vanuit Christus zelf.

2.We zijn sprekende getuigenissen van een eenvoudig leven aan de zijde van de armen:

  • Onze armoede is in de eerste plaats een geestelijke houding: nederig erkennen wij de beperktheid en de onmacht van onszelf en van de anderen.
  • Onze armoede is ook onthechting, afstand doen, loslaten. Onze tijd en talenten beschouwen we als Gods eigendom en we stellen ze zusterlijk ten dienste van anderen, vooral van de armen.

3.We zijn missionarissen die solidair zijn met een wereld, zonder grenzen, zoals God die wil voor alle volkeren van de aarde.

4.We verlenen steun aan initiatieven  in dienst van de armsten of om de sociale rechtvaardigheid in christelijke geest te bevorderen. Onze missie geeft voorrang aan diegenen die aan de rand leven en zich uitgesloten voelen.

5.We stellen ons open voor de waarden die het leven van de armen ons openbaart: eenvoud, onderlinge hulp in nood, edelmoedige gastvrijheid , beschikbaarheid.

6.De vorming van jongeren, gebaseerd op een christelijke levensopvatting,  blijft een van de belangrijkste opdrachten van ons instituut.

7.Zieken en bejaarden zullen wij nabij zijn en hun leed verzachten. We zullen aandacht hebben voor hun levensomstandigheden en hen discreet en vol begrip helpen;

8.We zijn bekommerd om de verbetering van de levensomstandigheden van gezinnen in moeilijkheden en van mensen aan de rand van de maatschappij.

9.In de landen waar we werken, willen we aanwezig zijn daar waar de nood het meest dringt.