De Zusters van Gijzegem dragen voluit de naam
“Zusters Sint-Vincentius a Paulo, “Dienstmaagden der Armen” van Gijzegem.

De congregatie werd op 21 januari 1818 gesticht door barones Elisabeth de Robiano. (zie geschiedenis – Elisabeth de Robiano)

Veel congregaties hebben Sint Vincentius als patroonheilige.

De Zusters Sint-Vincentius a Paulo van Gijzegem volgen als enige de door Sint Vincentius in 1655 opgestelde leefregel die later in 1672 aan de Dochters van Liefde werd gegeven. Leef in Eenvoud, Nederigheid en Liefde.  

De Zusters engageren zich in hoofdzaak op het vlak van spiritualiteit, onderwijs en gezondheidszorg; telkenmale met bijzondere aandacht voor de armsten der armen.

De congregatie groeide geleidelijk aan uit tot een internationale congregatie. (zie Geschiedenis – Geschiedenis)

Vandaag zijn er wereldwijd nog een 260-tal zusters gespreid over een 57 kloostergemeenschappen in een 7-tal landen.

Het algemeen bestuur (generalaat) bevindt zich in België in de bakermat Gijzegem. (zie Over Ons – Structuur)geleidelijk