Missiehulp Vincentiuszusters

BE40 4325 0927 1163

Mededeling: “Wezenfonds”

Elk jaar worden in de DR Congo kinderen uit het onderwijs geweerd omdat het school- of  examengeld niet betaald wordt.  Vaak zijn dit weeskinderen of kinderen die wees werden tijdens het schooljaar.

We willen ons het lot van deze kinderen ter harte nemen.

In het bijzonder de weeskinderen die les volgen in één van de scholen die beheerd worden door de Vincentiuszusters van Gijzegem: “les Soeurs Servantes des Pauvres”: Het betreft de scholen in het uiterste westen van Congo Central: in Lukula, Kidima, Vaku, Vuangu en Kuimba.

Zuster Françoise Nlandu Sita van Lukula, bezorgt ons jaarlijks de lijsten die de schoolhoofden hebben opgesteld samen met een foto van de betrokken kinderen.

Per kind storten we jaarlijks een bedrag van 150 EUR en dit tot het zijn middelbare school heeft afgemaakt. (Totaal 900 €)
Zo geven we deze weeskinderen ook nog een toekomst.

WIL JE ONS HELPEN DEZE WEESKINDEREN TE ONDERSTEUNEN?

Indien je een weeskind persoonlijk wil opvolgen dan kan dit!
We bezorgen je de selectielijst, een foto van het kind en jaarlijks worden je de schoolresultaten meegedeeld.