Kern elementen uit missie-tekst stichteres Elisabeth de Robiano

1.Christus eren als bron en toonbeeld van alle liefde en hem dienen in de armen.

2.Deugdelijk leven in zo groot mogelijke zuiverheid in hart en lichaam

3.Ziele-zaligheid is belangrijker dan bezit. Alles ten dienste van de armen;

4.Drie stuwende krachten: Eenvoud – Nederigheid en Liefde

5.Inwendige en uitwendige versterving van de zinnen

6.Aan niets gehecht zijn, altijd bereid alles achter te laten

7.Verdraagzaam zijn wat anderen ook zeggen of doen

Vertrouwen op de Goddelijke voorzienigheid, dat God haar steeds zal bijstaan en beschermen.