LogoKalasi

SOLIDAIR met SCHOLEN en CONGO

Voor de steun aan educatieve projecten verwijzen we naar de vzw KALASI.

VZW Kalasi, opgericht en o.m. gesteund door oud-leerkrachten van SVI Gijzegem, ondersteunt de scholen die in Congo geleid worden door de Zusters Sint-Vincentius à Paulo van Gijzegem, namelijk “les Soeurs Servantes des Pauvres” met provinciaal huis in Lukula.(Congo-Central).

Het betreft:

in Lukula                   de lagere en secundaire school “Lufiamu” 

in Kidima                  de kleuter, lagere en secundaire school “Ngedi Ngedi” 

in Kuimba                 de lagere en secundaire school evenals “Vangana” 

                                   het Instituut Technique Médicale “I.T.M.”

in Vaku                      de lagere en secundaire school “Ntima Kia”

In Luozi                     de lagere school “Tusavuvu
                                   de secundair school “Notre Dame de Fatima”
in Matadi Nzanza    de kleuter- en lagere school “Institut St. Vincent de Paul”

in Kinshasa-Mbudi  de kleuter- en lagere school “Institut Madame Lecandèle”       

De kwaliteit van de scholen wordt op verschillende manieren verbeterd:

  • verbetering van verouderde infrastructuur, schoolmeubilair en energievoorziening (zonnepanelen)
  • ondersteuning nieuwe bouwprojecten van de oudercomités
  • aankoop van handboeken en didactische materialen, in het bijzonder informatica 
  • permanente vorming van leerkrachten
  • betere levenssituatie van de leerkrachten (dagelijks kleine maaltijd op school)
 
Meer uitleg over de concrete projecten vind je op www.kalasi.be
Giften voor de werking van de vzw KALASI zijn welkom op volgende bankrekeningnummers:

  – zonder fiscaal attest : vzw Kalasi, Waastmunster
    BE87-7512-0328-8394 AXABBE22

  – met  fiscaal attes: VIA Don Bosco
   BE84-4358-0341-0159 KREDBEBB met mededeling “6598 Lukula-Kidima attest aub”