De “Vincentius Familie” is een groep van toegewijde mannen en vrouwen, zowel geestelijken als leken, die Jezus Christus wereldwijd volgen in de geest van Sint Vincentius a Paulo. 

De Vincentiaanse spirit is in hoofdzaak gebaseerd op twee specifieke ervaringen tijdens het leven van Sint Vincentius a Paulo :

1. Vincentius zijn antwoord op geestelijke armoede door middel van evangelisatie wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Congregatie van de Missies.(https://cmglobal.org/)

De eerste ervaring was in Gannes nabij Folleville op 25 Januari 1617. Op dat ogenblik nam Vincentius de biecht af van een man die op sterven lag op een afgelegen plek in Frankrijk. Door die specifieke  ervaring raakte hij overtuigd van de kritische behoefte van de mensen in de periferie van de Franse samenleving om het evangelie aan hen te laten verkondigen en hun de sacramenten ter beschikking te stellen. 

Dit was de basis van de eerste volksmissie wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Congregatie van de Missie (15 april 1625)

2. Vincentius’ antwoord op materiële armoede door middel van praktische liefdadigheid, of de dienstbaarheid aan de armen. Dit vormde de basis voor het ontstaan van de Broeders van Liefde (https://broedersvanliefde.be/)  en later ook de Dochters van Liefde (http://filles-de-la-charite.org/home-2/) (en de Zusters van de Christelijke Unie van de Heilige Chaumond.(https://www.unionchretienne.org/)

De tweede ervaring, op 20 Augustus 1617, was toen Vincentius klaar stond om een mis op te dragen en hij hoorde van de noodlijdende situatie een familie waar een zieke was. Hij vroeg zijn parochianen om hen te helpen. Hij was overweldigd door de genereuze respons. 

Deze ervaring leerde hem ook dat, om effectief te zijn, liefdadigheid georganiseerd moet worden, zo dat de generositeit van de mensen langer effect zou hebben op diegene die in nood zijn.

En zo ontstonden de Broeders van Liefde en later ook de Dochters van Liefde en de Zusters van de Christelijke Unie van de Heilige Chaumond

De Vincentius familie bestaat vandaag uit 130 afdelingen (religieuze congregaties of lekenorganisaties) over de hele wereld en 2 miljoen mensen die geen lid zijn van een bepaalde afdeling maar die het Vincentiaanse charisma tot hun manier van leven hebben gemaakt.

De opdeling van deze twee fundamentele aspecten van het Vincentiaanse charisma helpt ons beter te begrijpen wat het betekent om Vincentiaan te zijn:

  • Uitdragers van naastenliefde, een volk van gebed dat in staat is om de realiteit van de wereld dieper te zien en de aanwezigheid van God in alle dingen om hen heen, en vooral in het gezicht van de armen, te herkennen;
  • Het dienen van zowel de geestelijke als de materiële behoeften van hen die ze dienen. BEIDE aspecten zijn de verantwoordelijkheid van ALLE leden van de Familie;
  • zij zien henzelf als een volk dat altijd op zending leeft, vol ijver om de armsten van de armen te dienen in de gebieden waar zij het meest alleen en verlaten zijn – zelfs in de eigen achtertuin.
  • Samenwerken: het werken met elkaar om het leven van mensen in nood te verbeteren maakt deel uit van hun eigen DNA; Zij zijn betrokken bij zowel de directe dienstverlening aan mensen in nood als bij inspanningen om de maatschappelijke structuren die mensen in armoede houden, te transformeren.